strip1

תכנית ממוקדת שמטרתה ניתוח, גיבוש ויישום מדיניות מתחום עבודתו של הבוגר.

*התכנית מתקיימת בתמיכת ידידות טורונטו.

מבנה התכנית

  • בחירת שאלות מדיניות מתחום אחריותו של הבוגר 
  • אחד על אחד- פגישת ניתוח וגיבוש מדיניות בליווי מנטור בכיר אישי 
  • מעגל שווים- מפגש קבוצתי אחד עם משתתפים נוספים בתכנית, לחשיבה אסטרטגית משותפת על שאלת המדיניות הנבחרת של כל אחד.

בוגרים מתאימים:

התכנית מיועדת לבוגרים בעלי תפקידים ציבוריים ומוטת השפעה המעוניינים להוביל מדיניות בתחומם. בשלב הראשון התכנית מיועדת למספר מצומצם של בוגרים, אנו מקווים להרחבת התכנית ואת כמות המשתתפים בהמשך.
תהליך הקבלה לתכנית מותנה בשיחת התאמה עם מנהלת התכנית.
דרישות התכנית

נוכחות – התכנית איננה פתוחה להשתתפות חלקית. נדרשת מחויבות לתהליך ורצינות בכל שלביו, האישיים והקבוצתיים. הנדרשים להצלחת התכנית.

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: