תכנית ההתמחויות בשירות הציבורי מיועדת לבוגרי 'תכנית המצטיינים לזהות ומדיניות' ומעניקה אפשרות לחבר את הידע התיאורטי והזהותי שרכשו בתכנית, לעולם העשייה הציבורית. הצוערים בתכנית מובילים פרויקט מעשי במשרד ציבורי התואם להתפתחותם האישית וע"פ העדפות המקצועיות של המשרדים החונכים. תקופת ההתמחות כוללת אימון אישי וקבוצתי, פיתוח מיומנויות אישיות, והעמקה בסוגיות ליבה ציבוריות. כל צוער יקבל ליווי והנחיה כפולה: הן מחונך במשרד הממשלתי ('מנטור') והן מסגל המכללה.
ההתמחות מעניקה למתמחה למידה ממשית של המערכות הציבוריות, יצירת קשרים עתידיים (networking) וצבירת ניסיון רלוונטי בעתיד לטובת שיפור מעמדם בשוק העבודה הציבורי.
התכנית נעשית באישור ושיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה . (לעיון באישור לחץ כאן)

מבנה ודרישות התכנית

  • המתמחים ישתלבו במקומות ההתמחות ב-3 ימי התמחות מלאים (8 שעות ביום, למשך 4 חודשים)
  • מפגש קבוצתי אחת לחודש של קבוצת המתמחים
  • מלגת השתתפות חודשית- המלגות יינתנו בכפוף לעמידה בתנאי התכנית
Additionally, paste this code immediately after the opening tag: