חזון המכללה

מהמתרחש במכללה

מבט על יום לימודים במכללה

"התוכנית לזהות ומדיניות' במכללה פועלת כבר חמש עשרה שנים ומכנסת כל שנה כ-35 סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים בתחומי החברה, המשפטים והרוח, במטרה להכשיר אותם למנהיגות ציבורית ואקדמית.

אירועים בקהילת הבוגרים

הקשר עם המכללה לא מסתכם בשנת הלימודים - וממשיך בפעילות ענפה של קהילת הבוגרים.

פירסומים

רפובליקניזם לאומי: מעבר לטוב המשותף

פורסם בכתב העת השילוח, גליון 28, פברואר 2022