קורסים אקדמיים מקוונים

המכון עוסק בכתיבה, הפקה והעברה של קורסים אקדמיים מקוונים עבור סטודנטים להוראה, מתוך שיתוף פעולה עם מכללת "אורות ישראל". בשנה הקודמת, הופקו במסגרת המכון שני קורסים מקוונים:
"יהדות בין נצרות לאסלאם" ו- "התמודדות יהודית עם מודרנה". הקורסים כבר נלמדו בשנה שעברה, על ידי תלמידים רבים כחלק מהחטיבה בהיסטוריה.
בשנה הנוכחית מופקים שני קורסים נוספים: בחטיבה להיסטוריה - הקורס "חשיבה היסטורית", ובנוסף, החלה לפעול חטיבה באזרחות, אשר במסגרתה הופק הקורס "כלל ופרט במחשבה העולמית והלאומית".

יהדות בין נצרות לאסלאם

קורס היסטורי והגותי על הדתות המונותאיסטיות הגדולות ויחסן ליהדות. הקורס מציג סקירה היסטורית על הופעת הדתות, על תהליכים מרכזיים שעברו עליהן בימי הביניים, ועל אתגרים שהופיעו בעת החדשה. בד בבד, הקורס עורך ניתוח רעיוני על תפיסות היסוד המנחות את הדתות - תפיסת האל, האדם והעולם. כל זאת מתוך השוואה להיסטוריה ולהגות היהודית.

התמודדות יהודית עם מודרנה

קורס העוסק בתהפוכות ובתהליכים שעברו על העולם היהודי בעת החדשה. הקורס פותח בהיכרות עם ימי הביניים - בעולם הכללי ובקהילה היהודית. לאחר מכן, מוצגת סקירה רחבה של מהפכות העת-החדשה - במדע ובטכנולוגיה, בדת ובפילוסופיה ובמבנים החברתיים.

לאור זאת מוצגים ומנותחים זרמים שונים שהופיעו בעולם היהודי, מימי השכלת ברלין ועד תום מלחמת העולם הראשונה: ההשכלה לגווניה, תנועות ה'תיקונים בדת', האורתודוקסיה הליטאית והחסידית, התומכים והמתנגדים לתנועה הציונית ולבסוף הגותו של הראי"ה קוק.

חשיבה היסטורית

קורס העוסק בסוגיות פילוסופיות יסודיות המלוות את העיסוק בהיסטוריה. הקורס מציג קשת רחבה של התייחסויות לעיסוק ההיסטורי - הדיון האנליטי לגווניו, שאלות של יחסי זיכרון, זהות והיסטוריה, תפיסות מטא-היסטוריות כלליות ויהודיות, וכן התבוננות במשמעותו היחודית של עיסוק בהיסטוריה בעולם היהודי. (הקורס נמצא בתהליך פיתוח וטרם נכתב במלואו)

כלל ופרט במחשבה העולמית והלאומית

הקורס עוסק בשאלות יסודיות בהגות המדינית: האם האדם הוא יצור חברתי-מדיני מטבעו, או שהוא בטבעו דווקא אינדיבידואל עצמאי? האם החברה משחיתה את האדם או מפתחת אותו? בקורס מוצגות עמדותיהם של גדולי ההוגים המדיניים - מימי יוון העתיקה ועד העת החדשה. בנוסף, הקורס עוסק בשאלת הלאומיות המודרנית, ובגישות השונות במחקר אודותיה. (הקורס נמצא בתהליך פיתוח וטרם נכתב במלואו)